Datablad

Cornerstone for credit unions: Four ways you can take your HR to the next level

Credit Unions have a big responsibility in managing their members money. To remain competitive, they need highly professional and personable front-line employees to deliver premier customer service. This requires credit unions to go beyond compliance training to offering modern, relevant skills training on subjects ranging from leadership and management to sales and service, and much more.

With Cornerstone, Credit Unions can engage and retain their top talent with modern skills training, career pathing, and continuous feedback. Cornerstone helps Credit Unions not only recruit and onboard new talent, but also ensure that their #1 differentiator, their people, are equipped with the right skills and development opportunities to grow within the organization.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt