Datablad

Content Anytime for Public Sector: Accelerate skill building to serve your communities

Nonprofit page hero

We understand that public sector organizations have unique regulatory needs when it comes to workplace learning. Your employees need to stay up-to-date with the latest rules and regulations and they must continuously develop their skills in order to successfully serve their communities.

That is precisely why the Cornerstone Content Anytime Public Sector subscription is designed with 508 and WCAG compliant content. This robust subscription brings the most popular courses from top learning brands and award-winning Cornerstone Originals on topics ranging from effective communication, leadership, teamwork, to diversity and inclusion, plus so much more.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt