HR-programvara

Medarbetardata som drivs av ett syfte

Teknik för att skapa en miljö som inspirerar tillväxt, produktivitet och framgång för alla.

Vi är stolta över att mer än 6 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss.

intertek
allegis
rsm
trinet
alaska airlines
ups

Allt du behöver för en strategisk HR-planering

En enda sanningskälla
Självbetjäningsblanketter
Organisationsplanering
Analyser och rapporter
Avancerade användarregister
Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

“ Cornerstone HR gjorde det möjligt för oss att ge verksamheten snabba rapporter, vilket gör att styrelsen kan fatta smidiga beslut. Detta genomfördes dessutom med endast två personer i teamet inom sex veckor. ”
Claire McNamara

Claire McNamara

Gruppchef, HR, Survitec

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Cornerstone är mer än en produkt; vi är din partner

Cornerstone är mer än en produkt, vi är din partner.

I mer än två decennier har vi varit ledande inom talang- och personalinnovation för att kunna hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vårt expertteam har djup förståelse för era unika talangutmaningar och möjligheter - med ett orubbligt fokus på våra kunders framgång. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att leverera enastående upplevelser och resultat som betyder något för ditt företag.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Skills Graph tekniskt datablad

Datablad

Cornerstone Skills Graph tekniskt datablad

Med Cornerstone Skills Graph kan ni göra kompetens till den centrala punkten i er talangstrategi. Oavsett vilken Cornerstone-lösning ni använder får ni tillgång till vår intelligenta ontologi med fler än 53 000 kompetenser och 250 miljoner roller — ontologin ingår i varje medarbetarprofil. Ladda ner detta datablad och ta del av all teknisk information om Cornerstone Skills Graph, läs om allt från språkstöd och etisk AI till implementationsprocess och säkerhet.

Fokus på Cognita Schools och Symphony Retail

Datablad

Fokus på Cognita Schools och Symphony Retail

I en global organisation är distansarbete varken nytt eller unikt. Att koordinera medarbetare i olika länder och tidszoner har alltid varit en del av arbetet för HR-avdelningar i stora och spridda organisationer. Men att hantera något så komplext är aldrig enkelt, och det går bara om man väljer rätt strategi. Vilket är bäst – flera decentraliserade lokala strategier eller en sammanhållen centraliserad, global strategi? Förutom att båda har global spridning kunde Symphony RetailAI och Cognita Schools inte vara mer olika varandra. Ändå har båda varit framgångsrika när det gäller att hantera sina globala team med liknande metoder och en AI-driven plattform. Hur gjorde AI distansarbete både möjligt och effektivt? Både Symphony RetailAI och Cognita Schools, som redan använde Cornerstones HCM-lösning, utnyttjade detta för att ytterligare förenkla övergången till fullskaligt distansarbete under pandemin. Många av deras medarbetare, spridda över olika länder, var vana vid distansarbete. Att arbeta i ett enda system hjälpte dem att effektivisera kommunikationen, och gjorde dessutom HR-information (som kontaktinformation, företagspolicy etc.) mer lättillgänglig och enklare att uppdatera, för alla. På Symphony RetailAI fick medarbetare tillgång till material kring psykisk hälsa och distansarbete, så att de kunde få stöd när de behövde det. På Cognita Schools införlivade de sitt onboardingprogram i Cornerstones plattform, och gjorde det enkelt för nyanställda att hitta rätt i sin nya arbetsvärld. Hur har detta system hjälpt de anställdas psykiska välmående? Symphony RetailAI och Cognita Schools har båda gjort psykisk hälsa till högsta prioritet under pandemin. Symphony RetailAI såg till att alla medarbetare enkelt fick tillgång till relevant stöd.Företaget investerade i utbildningspaket kring psykisk hälsa, som delvis var självdriven och innebar att medarbetarna själva kunde bestämma om och när de ville ta del av den. Symphony RetailAI uppmuntrade också ledare att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i olika communities. Medan Symphony RetailAI introducerade kvartalsvisa lägesavstämningar i år, hade Cognita Schools redan tidigare börjat använda denna funktion. Faktum är att Cognita Schools, via återkoppling från medarbetarna, upptäckte att schemalagda lägeskontroller på ett förbestämt datum orsakade mer stress än det avhjälpte. Istället kan medarbetarna nu styra sina egna lägeskontroller. De kan lägga in så många de vill, schemalägga dem själva och flytta dem om de vill. Denna flexibilitet har gjort att Cognita Schools kan anpassa sig efter medarbetarnas behov. Hur använder Symphony RetailAI plattformen för att svara på frågor om och främja inkludering? Att ha en inkluderande arbetskultur är helt nödvändigt för att medarbetarna ska må bra och organisationen blomstra. Symphony RetailAI genomförde en undersökning för att få svar på hur medarbetarna uppfattade företagets insatser kring mångfald och inkludering. Omdömena var mycket positiva, men företaget vill fortsätta samtalet kring mångfald och utöka initiativen för att främja en inkluderande kultur. Symphony RetailAI har investerat i utbildningspaket för mångfald och inkludering, bland annat utbildning inom omedveten bias, och detta är nu en del av onboardingprocessen. Personer som söker jobb via plattformen anonymiseras för att undvika bias i rekryteringsprocessens tidiga skede, och själva systemet finns på flera olika språk. Hur kan en AI-driven HR-plattform säkerställa att medarbetarnas hälso- och sjukvårdsinformation samlas in och lagras på ett säkert sätt? Cornerstones funktionalitet för att samla in och lagra hälso- och sjukvårdsinformation har visat sig ovärderlig för Cognita Schools. Tidigare hade de svårigheter kring mängden hälso- och sjukvårdsinformation som lagrades i olika system, med olika detaljer, för olika syften och på flera olika platser. Genom att använda en enda plattform för att samla in och lagra känslig information, där data anges direkt av medarbetaren, har HR-avdelningen sparat mycket tid. Det har dessutom gjort lagring och uppdatering av informationen mycket mer effektiv, säker och korrekt. En global, centraliserad strategi har gett Cognita Schools och Symphony RetailAI många fördelar. Cornerstones plattform minskar tidsödande administrativa uppgifter och ger dessutom de anställda ett enkelt och intuitivt sätt att interagera med HR på olika nivåer vilket förbättrar deras upplevelse. Om Symphony RetailAI Symphony RetailAI är en ledande global producent av rollspecifika AI-drivna intäktshöjande styrlösningar och kundcentrerade insikter för återförsäljare och CPG-tillverkare i hela värdekedjan. Vår beprövade, branschledande AI-drivna programvara, tillsammans med branschens enda AI-samtalsgränssnitt för naturligt språk, CINDE, ger våra användare preskriptiva och förebyggande rekommendationer som gör det lätt att identifiera utvecklingsmöjligheter, aktivera planer, och realisera mätbar vinst och intäktstillväxt. Våra lösningar är specifika för vissa beslutsfattande nyckelroller fokuserade på intäktsutveckling i hela värdekedjan för detaljhandeln, från källa till kund. Med vårt starka globala partnerekosystem hjälper vi mer än 1 200 organisationer i hela världen, bland dem 15 av de 25 största livsmedelsåterförsäljarna i världen, 25 av världens 25 största CPG-tillverkare, tusentals detaljhandelsvarumärken och hundratals nationella och regionala kedjor. Symphony RetailAI är ett Symphony AI-företag. Läs mer på Symphony RetailAI.

Fokus på GMV: Att erbjuda en fantastisk talang- och medarbetarupplevelse

Kundberättelse

Fokus på GMV: Att erbjuda en fantastisk talang- och medarbetarupplevelse

GMV-gruppen, som specialiserar sig på innovativa tekniklösningar inom branscher som rymdindustrin, bilindustrin, cybersäkerhet och försvar, rekryterar i genomsnitt 60 personer i månaden. Efter att ha ställts inför dagens problem med att hitta talanger har företaget ökat sina ansträngningar för att locka till sig och rekrytera genom att digitalisera processer med hjälp av Cornerstones plattform. Antalet anställda har stigit från 400 år 2005 till fler än 2 600 idag. Att locka, rekrytera och anställa den bästa talangen har alltid varit GMV:s strategi. Organisationen rekryterar i genomsnitt 60 personer i månaden för att hantera organisationens nuvarande och framtida tillväxtbehov. GMV använder högt specialiserad teknik, med få utbildade personer redan idag och befinner sig nu i en tuff kamp om talang. Digitaliseringens framväxt gör det svårare att hitta talanger. Det finns företag i olika branscher som inte direkt konkurrerar med GMV. Men detta har ändrats. Det har till exempel blivit svårare att attrahera och anställa ingenjörer. För att åtgärda situationen har GMV skapat tre årliga talangutvecklingsprogram med fler än 100 prestigefyllda internationella studiecentra för utbildning i tekniska kunskaper och kompetenser. Ett av dessa är programmet Global Talent som fokuserar på att attrahera universitetsstudenter med kandidat- och magisterexamen. GMV erbjuder dem praktikplatser för att komplettera sina studier med verklig erfarenhet av banbrytande projekt på ett ledande företag som GMV. De ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper och lära av de bästa inom flygteknik, datavetenskap, telekommunikation etc. GMV erbjuder också tre månaders praktik till studenter i högre utbildningar, med möjligheten att stanna kvar i organisationen efteråt. Slutligen finns det sommarstipendier där studenter kan samarbeta i projekt. Intern rörlighet Detta är en känslig fråga, eftersom det ibland är svårt att acceptera att en person som är integrerad i ett team och i sin roll och investerat så mycket i sin utbildning, borde flytta till ett annat område. Men om anställda inte hittar möjligheter internt letar de efter dem utanför företaget. Cornerstone-verktyget som GMV har infört och som organisationen kallar Liv har låtit dem använda modulen för Talent Acquisition, för att visa på alla möjligheter medarbetare har inom organisationen. Det handlar både om hur de kan fortsätta växa professionellt, men också hur de kan byta verksamhetsområde eller plats på ett enkelt och lätt sätt. Tidigare visste talanger inte var de kunde se sina alternativ. Identifiera talanger GMV har sett att de måste vara mer transparenta med interna HR-initiativ. Dessutom publicerar GMV de olika möjligheterna som företaget erbjuder på GMV:s webbplats och på de viktigaste anställningswebbplatserna. Medarbetare gör också företaget synligt genom sina kontaktnät. De är GMV:s varumärkesambassadörer och kan förmedla företagets värderingar och kultur. GMV har också ett rekommendationsprogram vars slogan är "Whoever has a friend has a double treasure", där medarbetare belönas för att locka talang till företaget. Alla dessa initiativ har gjort att det finns specialister – som dataingenjörer – som inte kände till GMV tidigare men som gör det nu. GMV har en mycket intressant ström av nya medarbetare. Men inget av detta hade varit möjligt om det inte hade åtföljts av digitaliseringsprocessen som ledde till implementeringen av Cornerstone som en plattform för integrerad hantering av GMV:s personalprocesser. Varför välja Cornerstone? Innan implementeringen kunde inte GMV: s arbetsflöden för personalhantering hantera organisationens växande behov. Verktyg som MS Office, särskilt Excel, Access och Outlook, fungerade som GMV: s innehållshanterare. Uppgifter utfördes på ett mycket manuellt sätt. Det var till exempel mycket komplicerat att genomföra en urvalsprocess, eftersom de måste använda Excel-filer för att öppna en ledig tjänst och följa upp utvärderingen av kandidater. Så GMV började utvärdera andra verktyg. HR-teamet försökte implementera några av dem utan framgång och år 2019 valde de slutligen Cornerstone. Det fanns ett akut behov av att integrera personalprocesser via en plattform som skulle ge GMV möjlighet att effektivisera flera olika uppgifter. Dessutom behövde GMV en plattform som täckte alla HR-förfaranden för att ha ett enda verktyg. GMV startade implementeringen av Cornerstone med medarbetarmodulen för att lägga in all information om anställda. Teamet övergick sedan till modulen för Talent Acquisition som rullades ut på tre månader och drog fördel av nedgångsperioden för anställningar under pandemin. Denna modul har gett mycket smidighet och synlighet för kandidater, chefer och personalavdelningen. Den inkluderar också onboarding, vilket har inneburit en stor förändring för företaget eftersom GMV har kunnat samla och effektivisera hela processen. Kandidaterna har nu en portal där de kan hitta all information om sin chef och företaget och där de kan skriva in sina uppgifter, något som leder till färre fel och somgör övergången från kandidat till anställd mycket smidigare. HR fortsätter nu med en stegvis implementering av de andra modulerna som Performance, Learning, Communication och Compensation. Förbättrad medarbetarupplevelse Eftersom det är en avancerad, molnbaserad plattform har anställda tillgång till all information om organisationens interna riktlinjer och rutiner, vilket förbättrar transparens, och de kan få tillgång till den utbildning som företaget erbjuder. Tack vare kommunikationsmodulen kan GMV vara i närmare kontakt med kandidater, medarbetare och chefer. HR-avdelningen hade tidigare en mycket administrativ roll, men nu har alla administrativa uppgifter minskats kraftigt för att istället fokusera på att fatta beslut på en mer strategisk nivå baserat på informationen från Cornerstones talanghanteringslösning. Det har gjort att HR-avdelningen blivit en viktig del av företagets strategi. Ur chefernas synvinkel var det svårt att samla den information som behövdes för att fatta beslut, något som teamledare nu kan göra mycket snabbare och omedelbart. GMV:s talangresa En av GMV:s nya utmaningar inför framtiden är att kunna veta vad som händer i organisationen, förutse vad som kan hända och kunna fatta beslut utifrån tolkningar av indikatorer och data. På detta sätt kan GMV erbjuda lösningar och alternativ för att stärka medarbetarnas lojalitet. En annan utmaning är att tillhandahålla lärverktyg som gör att anställda kan vidareutveckla sina karriärer genom kontinuerlig, tillgänglig och åtkomlig utbildning, i teknisk kunskap och kompetens. Därför bygger GMV nya ledarskapsmodeller, med särskilt fokus på mellanchefer som de utbildar i ledarskap och ledning av hybridteam. GMV skapar också initiativ för att stärka känslan av stolthet och tillhörighet hos de som arbetar inom företaget och därmed skapa engagemang för företagets mål. GMV utvecklar också globala program för intern rörlighet som svar på förändringarna.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt