Blogpost

Performance management: quanto vi preoccupa?

Franco Gementi

Regional Sales Manager

‘Se ti accetto come sei, ti faccio diventare peggiore; se ti tratto come se tu fossi già quello che sei in grado di diventare, ti aiuto a diventarlo’. Johann Wolfgang von Goethe

Vi siete mai chiesti perché la maggior parte delle persone abbia un sussulto quando un manager li convoca per la performance review? Il Performance Management, in effetti, ha spesso connotazioni negative e questo perché i manager che lavorano su problemi di gestione delle prestazioni si concentrano quasi esclusivamente su individui che non stanno portando i risultati attesi. Troppo spesso capita di sentire che Il Performance Management riguarda le performance al di sotto delle aspettative: in realtà, è molto più di questo.

Cambiare percezione

E se bastasse riformulare e riposizionare il modo in cui il Performance Management viene percepito semplicemente cambiando il linguaggio utilizzato e trasformando la gestione delle performance in un approccio positivo alla gestione delle persone?

Diciamo la verità: tutti vogliamo essere riconosciuti e supportati sul posto di lavoro in modo da poter offrire le nostre migliori prestazioni, ma escludere i migliori performer e concentrarsi solo su quelli che danno prestazioni non sufficienti può essere un grave errore.

Si può fare

Molto spesso i manager di linea trovano oneroso completare i performance task per mancanza di tempo e si concentrano solo sui risultati. Tuttavia, parte del ruolo di un manager è supportare i propri dipendenti nel loro sviluppo, rendendolo il più semplice possibile. Consentendo ai manager di utilizzare tutti gli strumenti di gestione a loro disposizione, essi possono iniziare a comprendere meglio i punti di forza dei dipendenti e le aree che richiedono un miglioramento.

Solo attraverso i performance task si può iniziare davvero a comprendere le capacità, i fattori chiave e le aree di possibile sviluppo del proprio team. Comprendendo il significato che sta dietro le attività dei dipendenti, i manager possono iniziare a vedere davvero il valore di ciò che fanno.

Come Iniziare

Se siete a capo di uno staff, prestate attenzione alle esigenze delle singole persone e iniziate a cambiare il termine Performance Management in modo che venga percepito in maniera positiva. Impegnatevi a creare una cultura che generi feedback e apprendimento; solo così riuscirete a ottenere ottimi risultati. Ecco qualche piccolo suggerimento per iniziare:

• Effettuate allineamenti con regolarità

• Fornite chiarezza sulle vostre aspettative

• Assicuratevi di aver concordato obiettivi che siano intelligenti

• Discutete di quale miglioramento necessiti il singolo dipendente e create un piano che soddisfi le esigenze individuali. Ad esempio, prevedendo moduli di nanolearning per i nativi digitali.

• Fornite dei feedback basati sui comportamenti e sui fatti

• Comunicate il vostro apprezzamento a chi ha svolto un buon lavoro

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Slimmere recruiting – Drie technologietips voor 2021

Blogpost

Slimmere recruiting – Drie technologietips voor 2021

We kunnen gerust stellen dat 2020 een jaar vol onverwachte wendingen is geweest. Er is veel veranderd voor bedrijven en dat geldt ook voor recruiting. De belangrijkste vereisten voor het bedrijf – wendbaar zijn, voor een geweldige ervaring zorgen, meer diversiteit – hadden voor recruiting altijd al de hoogste prioriteit. Die vereisten bestonden al vóór de pandemie en zijn nu alleen nog maar belangrijker voor zakelijk succes. Recruiters staan nu wel voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om flexibiliteit, thuiswerken en welzijn. Bekijk onze video over de rol van recruiters in deze veranderende wereld: Het vinden van de juiste technologie voor talentacquisitie is behoorlijk ingewikkeld. Maar geen zorgen. We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. De ervaring die u creëert U moet goed nadenken over de verwachtingen van uw kandidaten. Ons leven is gevuld met intuïtieve technologieën waarop we zijn gaan vertrouwen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Bovendien vormen kandidaten zich tijdens de eerste contacten al een idee van het type werkgever dat u bent en dat is vooral belangrijk als u met andere werkgevers concurreert. Vraag uzelf af: Is mijn carrièresite aantrekkelijk en weerspiegelt hij echt ons werkgeversimago? Moderne volgsystemen voor sollicitanten Er bestaan veel Applicant Tracking Systems (ATS), maar ze moeten aan uw behoeften kunnen worden aangepast. Met een systeem dat alleen maar de sollicitaties volgt en de gegevens van kandidaten opslaat, kan het wervingsproces niet worden geoptimaliseerd. Uw ATS moet sourcing ondersteunen, de betrokkenheid vergroten, sollicitatiegesprekken helpen plannen, geavanceerde analysemogelijkheden bieden, zoals benchmarking en metrics, en moet natuurlijk naadloos in uw carrièresite zijn in te passen. Vraag uzelf af: Kunnen recruiters en hiring managers, afgezien van alle machtigingen voor gebruikers- en toegangsbeheer, de views aan hun persoonlijke voorkeuren aanpassen? Beheer van uiteenlopende vereisten voor recruiting Het centraliseren van een proces en aanpak mag niet ten koste gaan van de specifieke behoeften van een land, dochteronderneming, businessunit of merk. U kunt de complexiteit van een groot aantal technologieën vermijden en de consistentie en kosten onder controle houden. U zorgt er door een basis te creëren ook voor dat u schaalvergroting en groei in uw organisatie kunt ondersteunen. Vraag uzelf af: Kunnen recruitingteams voor verschillende landen, dochterondernemingen, businessunits en merken hun eigen workflows en carrièresites beheren en kunnen ze hun eigen kandidaatervaring cultiveren? Investeringen in technologie worden steeds strenger getoetst, en dat is eigenlijk geen verrassing. De pandemie heeft de transformatie misschien versneld, maar het budget moet zorgvuldig worden besteed en de juiste partner moet met zorg worden gekozen. Beoordeel dus niet alleen de technologie maar ook het bedrijf erachter. Controleer bij het evalueren van technologie in de laatste fase of uw leverancier financieel stabiel is, referenties kan verstrekken en over beproefde implementatiemethoden beschikt. Vond u deze informatie nuttig? We hebben ook nog een complete, uitgebreide checklist voor u. Download hier de volledige gids voor kopers van recruitingtechnologie. Deze blog is oorspronkelijk gepubliceerd in de Cornerstone Blog. 

U kiest uw nieuwe medewerkers niet. Zij kiezen u!

Video

U kiest uw nieuwe medewerkers niet. Zij kiezen u!

Cornerstone Skills Graph - Technische datasheet

Datasheet

Cornerstone Skills Graph - Technische datasheet

Cornerstone Skills Graph is de beste manier om vaardigheden centraal te stellen in uw talentstrategie. Welk Cornerstone-product u ook gebruikt, u heeft altijd toegang tot onze intelligente verzameling van meer dan 53.000 vaardigheden verspreid over 250 miljoen functies. Dit is in elk medewerkersprofiel inbegrepen. Download de datasheet en ontdek alle belangrijke technische details over Cornerstone Skills Graph, van taalondersteuning en ethische AI tot implementatieprocessen en beveiliging.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2022
Juridisch