Kundberättelse

Empowering Employees by Learning & Development at Amplifon

Nonprofit page hero

Learning and development strategies must continue to evolve in the ever-changing world of work. Training and development provide employees with a softer landing into change, and the introduction of digital learning and development platforms allowed employees a smoother transition into a new style of work.

Amplifon created a learning and development strategy that is hyper-personalised and skills-focused, allowing their people and their entire organisations to become more agile and adaptable. Amplifon invested not only in learning and development content but also in strengthening the global network and collaboration across geographies and functions, to encourage an equal sense of belonging across the entire organisation.

Amplifon created a learning and development strategy that is hyper-personalised and skills-focused, allowing their people and their entire organisations to become more agile and adaptable. Amplifon invested not only in learning and development content but also in strengthening the global network and collaboration across geographies and functions, to encourage an equal sense of belonging across the entire organisation.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt