Podcast

Igniting tomorrow's leaders

Nurturing future leaders via continuous skills development

This podcast with Brianna Foulds, Vice President, People Experience at Cornerstone and SHRM's Mike Frost, outlines how leaders can help to build critical skills early on in employees’ careers, identify “hidden” skills that the best leaders have, discuss how to continuously build leadership skills throughout an employee's career journey and highlight the role AI will play throughout every step.

Developing holistic talent ecosystems at your organization

This podcast with Carina Cortez, Chief People Officer at Cornerstone and SHRM's Mike Frost, takes a holistic view of the tools and insights needed to effectively measure if your L&D content is landing with your employees and what it means to build a healthy talent ecosystem that takes your workforce to the next level of leadership.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt