E-book

Lista di controllo delle tecnologie HR per supportare competenze critiche

Proponendo un'ampia scelta di ruoli, si aiutano le persone ad acquisire una vasta gamma di competenze, ad aumentare la collaborazione tra le varie aree aziendali e ad essere più produttive. Si ottiene anche una drastica riduzione del tempo necessario per diventare produttivi, poiché i "neoassunti" avranno già svolto la fase di onboarding in toto o in gran parte prima di assumere il nuovo ruolo. Attingendo al proprio bacino di talenti per ricoprire le posizioni aperte, l'azienda può trarre enormi benefici.

Utilizzando questa checklist come guida, ogni azienda avrà a disposizione gli strumenti necessari per pianificare, agevolare e mettere in atto un eccellente programma di mobilizzazione dei talenti interni.

Gerelateerde bronnen

Wilt u blijven leren? Bekijk onze producten, klantverhalen en de nieuwste branche-inzichten.

Checklist HR-technologie om cruciale vaardigheden te ondersteunen

E-book

Checklist HR-technologie om cruciale vaardigheden te ondersteunen

Als u uw medewerkers in zeer uiteenlopende functies laat werken, dan verwerven ze een grotere verscheidenheid aan vaardigheden, leren ze om beter samen te werken met andere bedrijfsfuncties en worden ze productiever. De benodigde tijd om productief te worden in nieuwe functies zal ook drastisch korter worden. Uw ‘nieuwe’ medewerkers hebben immers nog voor ze aan hun nieuwe functie beginnen hun onboarding al deels of volledig achter de rug. Het gebruik van uw eigen medewerkers als talentpool om vacatures in te vullen heeft een groot aantal voordelen.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.