On-demandwebbinarium

Using Compliance and Skills Training to Increase Retention

Jeff Miller

Chief Learning Officer and Vice President of Organizational Effectiveness, Cornerstone OnDemand

Catch the replay of our webinar and hear how a Cornerstone client reduced new hire turnover by 28% within their first year of using a learning management system (LMS). While compliance training is a must, learning & development has a direct business impact on employee engagement. Today’s demands for learning from the multi-generational workforce presents an opportunity to build a strong workplace culture that promotes employee learning. In this webinar, you’ll learn: why learning matters, the business impact of learning, and a real-life success story of a unified learning strategy.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt