Datasheet

フランチャイズビジネスを成功に導く加盟店トレーニングガイド

75%は撤退を余儀なくされるフランチャイズビジネス。その成功率25%のフランチャイズビジネスを成功に導く基盤とはどういったものでしょうか?

フランチャイズビジネスの成功に必要なものは、一貫した優れたカスタマーエクスペリエンスを保証することです。フランチャイズ加盟店には

  • フランチャイズ組織全体のブランドアンバサダーとしての役割
  • 高い意欲とさらなる収益

の2点が成功の要素となります。

このパンフレットにはフランチャイズ加盟店にトレーニングを提供することで、加盟店のスキル向上、貢献意欲、働く従業員の満足度の向上が達成でき、その貢献した具体的な数値も紹介しています。一例ではトレーニングコストを今までの67%を削減し、つまり、1/3のコストで売上増に貢献した優れたトレーニングの具体的なポイントについて紹介しています。

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2022
Juridisch