Blogginlägg

Are You Training Effectively?

Chad Savoy

VP of Sales, Datadog

If you want to build (and keep!) a high-performing workforce, you need to commit to developing each employee from hire to retire. Not sure how to go about it? Here are a few ideas to get you started.

Connect employee development with learning

Show how the training you offer is relevant to development, and what's in it for each employee. Encourage individual growth with learning opportunities that clearly connect career paths with business goals.

Align learning with business goals

Your organization's productivity and profitability are directly affected by each employee's skills, knowledge and abilities. Support your long-term vision with employee development that's relevant to your organizational goals.

Deliver learning with expert content

Save time and resources by using expert-created content rather than trying to develop everything in-house.

Train to your audience

Employees expect learning resources to be intuitive and easy to use, so give them what they want. Online training systems are user friendly and provide access to learning material anywhere, any time.

Track progress and achievements

Automate tracking and reporting, and you'll minimize both risk and paperwork. You can ensure you're meeting your compliance requirements far more effectively than you can by using spreadsheets!

And have you given inside-out training a go yet? It's a fantastic way to develop and engage employees, just by making the most of experts you already have on staff. Come along to our webinar and see how to make it happen in your company.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Datablad

Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Att säkerställa att alla medarbetare är motiverade och engagerade kan vara en utmaning. De måste känna att arbetet har ett syfte och samtidigt kunna koppla det syftet till organisationens mål. Med sina detaljerade insikter i företagets talanglandskap kan Cornerstone Performance snabbt identifiera och mobilisera anställda för att lösa organisationens mest prioriterade uppgifter.

Tänk om kring samarbetet med kunder och partners

Datablad

Tänk om kring samarbetet med kunder och partners

Arbetsvärlden utvecklas snabbt, och som företag måste ni vara dynamiska och anpassningsbara. Hur organisationen engagerar viktiga intressenter i verksamheten betyder nu mer än någonsin. Cornerstone Extended Enterprise är utformat för att vara lika flexibelt och unikt som er organisation och hjälper er att skala upp eller ner verksamheten. Lösningen säkerställer dessutom att externa intressenter informeras och kan utnyttja de senaste tjänsterna.

Bättre medarbetardata.  Bättre beslut.

Datablad

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade. Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2022
Juridiskt